«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент» факультетінің деканаты сырттай оқу бөлімінің бітіруші курстарының қорытынды мемлекеттік аттестациясы мен диплом жұмысын қорғау кестесін ұсынады (2 курс жоғары білім деңгейі және 3 курс орта білім деңгейі бойынша)

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының сырттай оқу бөлімі студенттерінің «Менеджмент теориясы және тәжірибесі» және «Өндірістік менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№           №пп

Күні

Тобы

Өткізу орны

Уақыты

1

12.04.2013

3 курс МЗ10 — с04р

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2

21.05.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

3

22.05.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

4

23.05.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының сырттай оқу бөлімі студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

           №пп

Күні

Тобы

Өткізу орны

Уақыты

1

19.04.2013

3 курс МЗ10 — с04р

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2

03.06.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

3

04.06.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

4

05.06.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

5

06.06.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

6

07.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

7

08.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

8

10.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент» факультетінің деканаты күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курстарының қорытынды мемлекеттік аттестациясы мен диплом жұмысын қорғау кестесін ұсынады (4 курс бакалавриат).

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттерінің «Менеджмент теориясы және тәжірибесі» және «Өндірістік менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1     15.05.2013

МО09-001қ (3 студент)

№ 13 аудиториялық корпус

09.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1      24.05.2013  МО09-001қ  (3 студент)

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 051101 – «Мейірбике ісі» мамандығы студенттерінің «Әкімшілік үрдіс және мейірбике ісіндегі менеджмент» және «Педагогикалық білім негіздері» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

17.06.2013

МІ09-001-01к (7студент) МІ09-001-02қ (5 студент)

№ 224

9.00

2

18.06.2013 МІ09-002-01к (7 студент) МІ09-001-02к (2 студент)

МІ09-002-02к (3 студент)

№ 224

9.00

3

19.06.2013 МІ09-002-02к (4 студент) МІ09-003-01о (7 студент)

№ 224

9.00

 

2012-2013 оқу жылының 051101 – «Мейірбике ісі» мамандығы студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1 25.06.2013 МІ09-001-01к (7студент) МІ09-001-02қ (2 студент)

№ 234

9.00

2 26.06.2013 МІ09-002-01к(7студент) МІ09-001-02к (2 студент)

№ 234

9.00

3 27.06.2013 МІ09-002-02к(7студент)

МІ09-001-02к (3 студент)

№ 234

9.00

4 28.06.2013 МІ09-003-01о  (7 студент)

№ 234

9.00

   

2012-2013 оқу жылының 6М110100 – «Медицина» мамандығы «Биоэтика негіздері», «Биостатистика», «Дәлелді медицина негіздері», «Эпидемиология және зерттеу әдістері» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

22.04.2013

МГМ11-001қ

№118 ауд

09.00-13.00

 

2

23.04.2013

МГМ11-002о

№118 ауд

09.00-14.00

 

6М110200 — «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы магистранттарының «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы статистикалық талдау», «Биоэтика негіздері», «Эпидемиология және зерттеу әдістері», «Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару»пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

25.04.2013

МГОЗ11-001қ

МГОЗ11-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-15.00

 

 

6М110300 — «Мейірбике ісі»  мамандығы магистранттарының «Мейірбике ісіндегі этика негіздері», «Биостатистика негіздері», «Эпидемиология негіздері», «Мейіркештік үрдісті ұйымдастыру және мейірбике ісіндегі құжаттар» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

26.04.2013

МГСД11-001қ

МГСД11-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-14.00

 

 

6М110500 — «Медико- профилактикалық іс»  мамандығы магистранттарының «Биоэтика негіздері», «Биостатистика», «Эпидемиология және зерттеу әдістері», «Санитарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

24.04.2013

МГМП11-001қ

МГМП11-002о

№118 ауд

10.00-14.00

09.00-10.00

 

 

6М050700 — «Менеджмент»  мамандығы магистрантының «Денсаулық сақтаудағы менеджмент», «Персоналды басқару», «Қаржылық менеджмент», «Өндірістік менеджмент», «Стратегиялық менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

22.04.2013

МГМ12-01қ

№118 ауд

13.00-14.00

 

6D110200 – PhD «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы докторанттарының  «Биостатистика», «Эпидемиология», «Ғылыми зерттеулер методологиясы» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

05.06.2013

PhDОЗ10-001о

№118 ауд

09.00-12.00

 

 2012-2013 оқу жылының 6М110100 – «Медицина»,  6М110200 — «Қоғамдық денсаулық сақтау», 6М110300 — «Мейірбике ісі» , 6М110500 — «Медико- профилактикалық іс»,            6М050700 — «Менеджмент» мамандықтарының магистранттарының магистрлік диссертацияларын қорғау  кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

27.05.2013

6М110100-001қ

№118 ауд

09.00-13.00

2

27.05.2013

6М050700-001қ

№118 ауд

13.00-14.00

2

28.05.2013

6М100100-002о

№118 ауд

09.00-14.00

3

29.05.2013

6М110500-001қ

6М110500-002о

№118 ауд

10.00-14.00

09.00-10.00

4

30.05.2013

6М110200-001қ

6М110200-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-15.00

5

31.05.2013

6М110300-001қ

6М110300-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 6D110200 — PhD «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы докторанттарының докторлық диссертация қорғау кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

Сентябрь 2013

PhDОЗ10-001о

*Докторлық диссертация қорғау күні мен уақыты С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ң Диссертациялық Кеңесімен анықталады