График апробаций магистерских и докторских диссертаций

Специальность

Дата и время проведения консультаций

Кол-во человек

1 Медицина 6М 110100– 001 қ 25.04.2013г.09.00 – 13.00 4 чел. 
2 Менеджмент 6М050700 – 001 к 25.04.2013г.13.00 – 14.00 1 чел.
3 Медицина 6М 110100 – 002 р 26.04.2013г.09.00 – 14.00 5 чел. 
4 Медико-профилактическое дело 6М 110500 – 002 р 27.04.2013г.09.00 – 10.00 1 чел.
5 Медико-профилактическое дело 6М 110500 – 001 к 27.04.2013г.10.00 – 14.00 4 чел. 
6 Общественное здравоохранение 6М 110200 – 001 к 29.04.2013г.09.00 – 11.00 2 чел.
7 Общественное здравоохранение 6М 110200 – 002 р 29.04.2013г.11.00 – 15.00 4 чел.
8 Сестринское дело 6М 110300 – 001к 30.04.2013г.09.00 – 11.00 2 чел. 
9 Сестринское дело 6М 110300 – 002 р 30.04.2013г.11.00 – 14.00 3 чел. 

Апробации будут проходить  на кафедре «Политика и управление здравоохранением» в аудитории № 118.

Зав. кафедрой,

д.м.н.                                                                         Турдалиева Б.С.
 

Исполнитель к.м.н. Аимбетова Г.Е., тел.: 292 69 69 (вн.310).

 

«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент» факультетінің деканаты сырттай оқу бөлімінің бітіруші курстарының қорытынды мемлекеттік аттестациясы мен диплом жұмысын қорғау кестесін ұсынады (2 курс жоғары білім деңгейі және 3 курс орта білім деңгейі бойынша)

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының сырттай оқу бөлімі студенттерінің «Менеджмент теориясы және тәжірибесі» және «Өндірістік менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№           №пп

Күні

Тобы

Өткізу орны

Уақыты

1

12.04.2013

3 курс МЗ10 — с04р

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2

21.05.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

3

22.05.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

4

23.05.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының сырттай оқу бөлімі студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

           №пп

Күні

Тобы

Өткізу орны

Уақыты

1

19.04.2013

3 курс МЗ10 — с04р

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2

03.06.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

3

04.06.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

4

05.06.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

5

06.06.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

6

07.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

7

08.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

8

10.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент» факультетінің деканаты күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курстарының қорытынды мемлекеттік аттестациясы мен диплом жұмысын қорғау кестесін ұсынады (4 курс бакалавриат).

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттерінің «Менеджмент теориясы және тәжірибесі» және «Өндірістік менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1     15.05.2013

МО09-001қ (3 студент)

№ 13 аудиториялық корпус

09.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1      24.05.2013  МО09-001қ  (3 студент)

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 051101 – «Мейірбике ісі» мамандығы студенттерінің «Әкімшілік үрдіс және мейірбике ісіндегі менеджмент» және «Педагогикалық білім негіздері» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

17.06.2013

МІ09-001-01к (7студент) МІ09-001-02қ (5 студент)

№ 224

9.00

2

18.06.2013 МІ09-002-01к (7 студент) МІ09-001-02к (2 студент)

МІ09-002-02к (3 студент)

№ 224

9.00

3

19.06.2013 МІ09-002-02к (4 студент) МІ09-003-01о (7 студент)

№ 224

9.00

 

2012-2013 оқу жылының 051101 – «Мейірбике ісі» мамандығы студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1 25.06.2013 МІ09-001-01к (7студент) МІ09-001-02қ (2 студент)

№ 234

9.00

2 26.06.2013 МІ09-002-01к(7студент) МІ09-001-02к (2 студент)

№ 234

9.00

3 27.06.2013 МІ09-002-02к(7студент)

МІ09-001-02к (3 студент)

№ 234

9.00

4 28.06.2013 МІ09-003-01о  (7 студент)

№ 234

9.00

   

2012-2013 оқу жылының 6М110100 – «Медицина» мамандығы «Биоэтика негіздері», «Биостатистика», «Дәлелді медицина негіздері», «Эпидемиология және зерттеу әдістері» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

22.04.2013

МГМ11-001қ

№118 ауд

09.00-13.00

 

2

23.04.2013

МГМ11-002о

№118 ауд

09.00-14.00

 

6М110200 — «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы магистранттарының «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы статистикалық талдау», «Биоэтика негіздері», «Эпидемиология және зерттеу әдістері», «Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару»пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

25.04.2013

МГОЗ11-001қ

МГОЗ11-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-15.00

 

 

6М110300 — «Мейірбике ісі»  мамандығы магистранттарының «Мейірбике ісіндегі этика негіздері», «Биостатистика негіздері», «Эпидемиология негіздері», «Мейіркештік үрдісті ұйымдастыру және мейірбике ісіндегі құжаттар» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

26.04.2013

МГСД11-001қ

МГСД11-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-14.00

 

 

6М110500 — «Медико- профилактикалық іс»  мамандығы магистранттарының «Биоэтика негіздері», «Биостатистика», «Эпидемиология және зерттеу әдістері», «Санитарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

24.04.2013

МГМП11-001қ

МГМП11-002о

№118 ауд

10.00-14.00

09.00-10.00

 

 

6М050700 — «Менеджмент»  мамандығы магистрантының «Денсаулық сақтаудағы менеджмент», «Персоналды басқару», «Қаржылық менеджмент», «Өндірістік менеджмент», «Стратегиялық менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

22.04.2013

МГМ12-01қ

№118 ауд

13.00-14.00

 

6D110200 – PhD «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы докторанттарының  «Биостатистика», «Эпидемиология», «Ғылыми зерттеулер методологиясы» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

05.06.2013

PhDОЗ10-001о

№118 ауд

09.00-12.00

 

 2012-2013 оқу жылының 6М110100 – «Медицина»,  6М110200 — «Қоғамдық денсаулық сақтау», 6М110300 — «Мейірбике ісі» , 6М110500 — «Медико- профилактикалық іс»,            6М050700 — «Менеджмент» мамандықтарының магистранттарының магистрлік диссертацияларын қорғау  кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

27.05.2013

6М110100-001қ

№118 ауд

09.00-13.00

2

27.05.2013

6М050700-001қ

№118 ауд

13.00-14.00

2

28.05.2013

6М100100-002о

№118 ауд

09.00-14.00

3

29.05.2013

6М110500-001қ

6М110500-002о

№118 ауд

10.00-14.00

09.00-10.00

4

30.05.2013

6М110200-001қ

6М110200-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-15.00

5

31.05.2013

6М110300-001қ

6М110300-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 6D110200 — PhD «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы докторанттарының докторлық диссертация қорғау кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

Сентябрь 2013

PhDОЗ10-001о

*Докторлық диссертация қорғау күні мен уақыты С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ң Диссертациялық Кеңесімен анықталады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции и практические занятия визитинг-профессора — Алмаза Толумбека, Канадский Институт Менеджмента, г. Оттава.

В период с 01.04.2013 г. по 27.04.2013 г. на факультете «Менеджмент в здравоохранении и фармации»  в рамках программы «Визитинг-профессор» проводятся лекции и практические занятия по курсу «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении и фармации» для студентов специальности «Менеджмент», «Сестринское дело», «Общественное здравоохранение»,  магистрантов и ППС —  профессора,  Ph.D, Алмаза Толумбека, Канадский Институт Менеджмента, г. Оттава.

Алмаз Толумбек — профессор программ МВА and MPA, разработал и вел курсы Методология Исследований, Стратегический Менеджмент Лидерство, Международный Бизнес, Маркетинг, Менеджмент, Управление человеческими ресурсами, Государственное Управление США, Канады, и Европейского Союза (Western Public Management). В качестве приглашенного профессора, разработал и провел вышеназванные курсы в Казахском Национальном Университете, Казахском Экономическом Университете и Казахский-Британском Техническом Университете.

Были проведены исследования и оценка в следующих областях: стратегический менеджмент, государственная политика в области высшего образования, лидерство и менеджмент, оценка программ, оценка лидерства и менеджмента на основе Q методологии.

 

Время и место проведения: 09.00 ч., Аудиторный  корпус, 2-й этаж, аудитория №6.