Денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы

«Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасының меңгерушісі - медицина ғылымының докторы, доцент Тұрдалиева Ботагөз Саитовна.

«Денсаулық сақтау саясаты және басқару»  кафедрасының меңгерушісі — медицина ғылымының  докторы, доцент Тұрдалиева Ботагөз Саитовна.

Тұрдалиева Ботагөз Саитовна Х.Досмухамедов атындығы  Қоғамдық денсаулық сақтау мектеп Директорының орынбасары , КазНМҰ- ғы  дәлелді медицина Орталығының  Директоры, университетте фандрайзинг  дамуының топ басшысы.

Докторлық  диссертация тақырыбы: «Научно-обоснованные подходы к профилактике хронических неинфекционных заболеваний в современных условиях» 14.00.33 – қоғамдық денсаулық және қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша.

Оның ғылыми басшылығымен  кандидаттық, магистрлік  диссертациялар қорғалды, қазіргі  уақытта  Қоғамдық денсаулық сақтау саласында докторлық және магистрлік  диссертациялардың ғылыми жетекшісі  болып табылады.

60 тан астам жарияланған ғылыми жұмыстары, оның  ішінде рецензирленген  халықаралық журналдарда 12 монографиясы, 1 авторлық куәлігі бар.

Кафедраның қызметкерлері

Аканов  Айкан  Аканович – кафедраның м.ғ.д, профессоры

Дуйсекеев  Амангельды Дүйсекеевич – кафедраның м.ғ.д, профессоры

Тулебаев Казбек Агабылович – кафедраның м.ғ.д, профессоры

Иванченко Нелля  Николаевна – кафедраның м.ғ.к, доцент і

Аимбетова Гульшара Ергазыевна — кафедраның м.ғ.к, дипломнан кейінгі білім беру жөніндегі оқу ісінің меңгерушісі.

Рамазанова Маншук Анеровна – кафедраның аға оқытушысы, бакалавриат бойынша оқу ісінің меңгерушісі.

Кошимбеков  Мурат Кошимбекович – кафедраның м.ғ.д, доценті,

Шегирбаева  Карлыгаш Байдуллаевна — кафедраның м.ғ.к, доценті,

Абдукаюмова  Умитжан  Асылбековна – кафедраның м.ғ.к, доценті,

Кашафутдинова Гульжахан Темирболатовна – кафедраның аға оқытушысы

Мусаева Бакыт  Алмасбековна – кафедраның оқытушысы,

Жунистаева  Жадыра Корикбаевна — кафедраның оқытушысы,

Уразаева Улпан Амангелдиевна — кафедраның оқытушысы,

ЖумабеваКуралайЖумабаевна — кафедраның оқытушысы,

Игисенова  Альфия  Имангалиевна — кафедраның оқытушысы,

Сагындыкова Зарина Равильевна — кафедраның оқытушысы,

АйдаралиеваАйжанБеимбетовна – аға лаборант,

Мусабаева  Болжан Абдикаримовна — лаборант.

 

                                                    КАФЕДРАНЫҢ  ІС — ӘРЕКЕТІ

Оқу үрдістік жұмыстар

Кафедрада оқу үрдістік қызметтерді  атқарулары  бастапқы және дипломнан кейінгі  деңгейде жүргізеді.

Дипломнан кейінгі  деңгейде магистранттар  тәлім-тәрбиесін келесі мамандықтар бойынша  жүргізеді: 6М110100 — Медицина, 6М110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау, 6М110300 – Мейірбике ісі, 6М110400 — Фармация, 6М110500 — Медико-профилактикалық іс , Ph докторанттар мына мамандықтар  бойынша  қоғамдық денсаулық сақтау, 6D110200  резидентерге.

Дипломға дейінгі деңгейде кафедрада жалпы медицина, фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, мейірбике ісі, факультеттерінің күндізгі бөлімінің 2,3,5 курс студенттеріне, сырттай оқитын бөлімдерге қазақ, орыс, ағылшын тілінде,оқитындарға келесі пәндерден: «Дәлелді медицина негізі», «Денсаулықты нығайту және ауруды алдын-алу», «Қоғамдық денсаулық сақтау саясаты және басқару негіздері», «ЖПД жұмысының ұйымдастырылуы», «Ауруханалық менеджмент», «Медициналық қызмет сапасының менеджменті», «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы заңдылық» бойынша сабақтар жүргізіледі.

Кафедрада магистранттарға  және PhD-ге  негізгі пән ретінде оқылатындар – ол: қоғамдық денсаулық сақтау саясаты және басқару, денсаулықты нығайту және әлеуметтік ғылым, қоғамдық денсаулық сақтаудағы стратегиялық жоспарлау, шұғыл басқару, дәлелді медицина негіздері, қоғамдық денсаулық сақтаудағы және фармациядағы медициналық   статистика, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық қызмет сапасының менеджменті , медициналық қызмет сапасын басқару, жоспарлау және ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, Бiріңғай Ұлттық денсаулық сақтау жүйесiне жаңа ұйымдастырушылдыққа  ыңғай жасау.

Кафедрада сонымен бірге денсаулық сақтаудағы тәжирбиелік цикл бойынша «Шаруашылықты жүргізу құқығында медициналық ұйымдарды тиімді басқару», «Мейірбике ісіндегі менеджмент», «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы менеджмент » бойынша сабақтар жүргізіледі.

Ғылыми – зерттеу жұмыстарының іс-әрекеті.

Кафедрада С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина  университетiндегi медицина  ғылымының дамуын тұжырымдамасын  iске асыруы (2010-2011 жылдар) егде жастағы адамдарға  белсендi ұзақ өмiр сүруiн қамтамасыз етудегi қартаюдың моделін  өңдеу бағдарламасының ғылыми-техникалығының эпидемиологиялық блоктың зерттеуiнiң iске асыру шеңберiнде 2009-2012 жылдаға ғылыми-зерттеу жұмыстармен шұғылдануына  жауап бередi.

Кафедра ғылыми– зерттеу жұмысымен айналысады, және эпидемиологиялық блоктың реализациясына, және ғылыми-техникалық бағдарламаға жауап береді (2010-2011 жылдарға) «Белсенді ұзақ өмір сүруді қамтамасыз ету үшін егде жастағы адамдарға қартаюға қарсы модельдер өңдеу» 2009-2012 ж.ж С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетiндегi медицина  ғылымының дамуының  «Концепциясының»  iске асырылуы.

Жас ғалымдардың арасында ғылыми бағыт белсене дамуда. Оқушылар  оқуының 2-шi жылының жеке алғанда 17 магистрант, оқушының оқуының 2-шi жылының 3 PhD докторанттары, оқушының 1-шi жылының 6 магистранты, оқушының 1-шi жылының 6 PhD докторанттары, тек қана 2011 жылда оқушылар  кафедралардың қоғамдық денсаулық сақтаудың әр түрлi тұрғыдағы   және көкейкестi бағыттары бойынша ғылыми диссертациялардың тақырыптарын бекітті.

Қоғамдық жұмыстар

Кафедра  университеттiк, республикалық және халықаралық деңгейлердегi семинарларға, қоғамдық жұмыстарға  белсене қатысады.

Осылай, бiлiм беретiн үрдістерде, халықаралық әрiптестiк қатынастарды  дамытуды нығайту, сонымен бiрге Қазақстан Республикасының медициналық ЖОО мен өзара әрекеттесулердi кеңейту мақсатында  келесi шаралар жүргiзiлдi:

2009 жылдың 30 қарашадан 4 желтоқсанға дейiн кафедрада магистранттарға және профессорлық – оқытушылық құрамына,  мына тақырыптар бойынша «Management in Public health and Evidence-based medicine» (Менеджмент в общественном здравоохранении и доказательная медицина)  халықаралық семинар өткізілді.  Израильден арнайы оқытушылар келді Aviv Zohar – Director of Nursing of Internal, Geriatric and Cardiology division, Kaplan Medical Center и Ella Muler – Director of Nursing, Oncology and Hematology, Rambam Health Care Campus.

Жыл сайын кафедра қызметкерлерi дәлелді медицина Орталығымен және Х. Досмұхамедов атындағы Мектеппен бiрге «Қоғамдық денсаулық сақтаудың көкейкестi сұрақтары» атты Халықаралық Қысқы мектепті ұйымдастырып өткiздi. Қысқы мектептiң жұмысында 2009 жылы Қысқы мектептің жұмысына Қазақстанның Медициналық университеттерінің студенттері қатысты (Медициналық университет АҚ – Астана, Қарағанды Мемлекеттiк медициналық академиясы, Семей Мемлекеттiк медициналық академиясы, М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстандық медициналық академиясы,   Оңтүстiк Қазақстан Мемлекеттiк медициналық академиясы).

Тыңдаушыларға қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы, және тағы басқа саладағы мамандар академик ҚР ҰҒА  Т.Ш. Шарманов, академик РМҒА В.З. Кучеренко (Россия), профессор Т.С. Мейманалиев (Киргизия), профессор М.К. Кульжанов, профессор А.А. Аканов, профессор К.А. Тулебаев, профессор М.А.Асимов, профессор У.И. Кенесариев, профессор Т.К. Рахыпбеков дәрістер оқыды.

«Қоғамдық  денсаулық сақтаудың Көкейкестi сұрақтары: денсаулықты нығайту және сақтау»  Екiншi Жыл сайынғы  Халықаралық Қысқы мектеп ЖОО- ның 4 және 5 курстарының студенттерi үшін, сонымен бiрге «Тұран» университетiнің қатысуымен 2011жылдың қаңтар айының  24-нен 28-не дейін жүргізілді.

Екiншi Жыл сайынғы Халықаралық Қысқы мектептiң ашылуы: «Қоғамдық денсаулық сақтаудың маңызды сұрағы жастардың денсаулығын нығайту  және сақтау» Даңқ Залында өтті.

Қысқы мектептiң ашылу салтанатына  С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің  ректоры  — профессор Аканов А.А.,  академик Шарманов Т.Ш. — президент ЖАҚ «Тағамтану академиясы», Қазақстан Республикасындағы ЮНИСЕФ өкiлі Ханаа Сингер, USAID өкілі, қоғамдық денсаулық сақтау бойынша кеңесшiсі  — Лариса Мори, USAID жобасының аймақтық директоры, «Сапалы денсаулық сақтау» Barton Smithнiң, СӨСҚПҰО бас директордың орынбасары м.ғ.д. Каржаубаева Ш.Е. ҚАӨА бас дәрiгері Мырзабекова Г.Т.,

Қалалық студенттiк емхананың бас дәрігері Куанышева С.Х., №10 Қалалық емханасының бас дәрiгерi А.А.Мусабаева қатысты.

Магистранттарға, докторанттарға жас ғалымдарға, кафедра  дәлелді медицина орталығымен және  Х.Досмұхамедов атындағының Қоғамдық денсаулық сақтау Мектебімен бірге жыл сайынғы Халықаралық  Жазғы мектеп өткізуін ұйымдастырды. «Қоғамдық денсаулық сақтаудың таңдап алынған сұрақтары» Қазақстандық және шетел ғалымдарының қатысуымен өткізілді. 2009жылы  Жыл сайынғы Халықаралық  Жазғы Мектептің тақырыптары: «Қазіргі заманауи ауруханалық менеджмент» пациенттердің қауіпсіздігі, стационардағы инфекциялық бақылау. Пациент құқығы». Жазғы мектептің жұмысына арнайы келген профессор Сим Тианг Сэнг (Parkway College, Сингапур) шақырылып, ол мастер-класстар өткізіп, және келесі сұрақтарды талқылады:

«Денсаулық және әл-ауқат,», «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы қызметкерлердi басқару», «Ауруханаларға стандарттар мен аккредитациялар», «Сингапурдғы денсаулық сақтау жүйесiне жалпы шолу» және т.б. оның жұмысына  С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің 16 оқытушысы қатысты, 1 курстың 13 магистранты, 2 курстың 9 магистранты, Қоғамдық денсаулық сақтаудың Жоғарғы мектебінен 3 магистрант ат салысты. 2011 жылдың 6-11 маусым айында  Жыл сайынғы Екінші  Халықаралық Жазғы мектеп Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiнiң 20 жылдығына арналып, мына тақырыпта өттi: «Қоғамдық денсаулық сақтаудың таңдап алынған сұрақтары. Сапалы медициналық көмек — денсаулық сақтаудағы бiрқалыпты дамудың кепiлдiгi», Жазғы Мектеп USAID — тiң халықаралық ұйымының қатысуымен өткiзiлді. Жазғы Мектептiң жұмысының негiзгi тақырыптары: медициналық қызмет көрсетудiң сапасы, медициналық көмек  көрсетудiң сапасын қамтамасыз етудегi дәлелді медицинаның  рөлi.

Кафедрада «Профессорлар  визиті» бағдарламасы бойынша халықаралық семинарларды ұйымдастырып өткізеді.

2011 жылыдың 27  маусым мен  8 шілде айларында  «Ғылыми зерттеулердің менеджменті: зерттеу дизайндарын өңдеу» атты тақырыпта шет ел мамандарының қатысуымен семинар өтті.

  • Гиммельфарб Юрий Эдуардович – Денсаулық сақтау Министірлігінің аудандық бөлімінің маманы ( Реховот қ-сы , Израиль);
  • Каганский Михаэль – Гериатрия ауруханасының жан сақтандыру бөлімшесінің директоры  (Израиль);
  • Зоар Авив – «Каплан» Медициналық орталығының Гериатриялық және кардиология бөлімшесінің директоры (Реховот қ, Израиль).

Өзінің құттықтау  сөзімен  С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры, профессор А.А. Аканов және  ҚазҰМУ Х.Досмұхамедов атындағы ҚДМ директоры профессор Қ.А.Төлебаев сөйледі.

2011 жылдың 19 қыркүйекпен 13 қазан аралығында «Статистика» бойынша TEMPUS грант бағдарламасын реттеу маманы – РҺD К. Жүсіпәлиевтың қатысуымен  семинар  курсы өтті.

2011 жылдың 14-27 қыркүйек аралығында «Аурухана ісіндегі менеджмент: денсаулық сақтауды қаржылау және медициналық сақтандыру» тақырыбында семинар өтті.    Лекциялар, тәжірибелік және кеңес беру сабақтарын Израильден келген аурухана менеджментінің ұйымдастырушысы және жетекші маманы Яков Зильберг жүргізді.

2011 жылдың 3-8 қазан аралығында «Дүние жүзілік денсаулық сақтаудағы реформаларға ДДУ көзқарасы»  ЕАБ  ДДУ қызметкері м.ғ.д., профессор Мейманалиев Т.С. қатысуымен оқыту  семинары  өтті.

19-25 қазан аралығында университетіміздің профессорлары мен оқытушыларына, және магистранттарға, докторанттарға, басқа да медициналық жоғарғы оқу орындарының өкілдері және тәжірибелік денсаулық сақтау мамандарына арнап   «Медициналық ұйымдардағы клиникалық зерттеу жүргізудің негіздері», «Мейірбике ісіндегі этика негіздері», «Геронтология» атты халықаралық семинар жүргізілді.

Аталмыш тақырып бүгінгі күні барлық дамушы елдерде денсаулық сақтаудың ұйымдастырушылары мен ғылым және  білім беру мамандары үшін сонымен қатар Қазақстан Республикасы үшін де   өзекті тақырыптың біріне айналып отыр.

Басқа елдерден жетекші ғалымдарды шақыру ғылыми зерттеулердiң менеджменттiң төңiрегiдегi, денсаулық сақтау жүйесiнiң ұйымының төңiрегiдегi және қоғамдық денсаулықтың ғылыми жобаларының дизайнның өңдеуiнiң ғылыми бiлiмдерiнiң айырбасының байытылған  бағдарламасын жасауға мүмкiндiк бердi.

Бұдан әрi кафедра бiлiм беретiн үрдісті нығайту, және жаңа ғылыми бiлiмдердi алуының мақсатында «профессорлар  визиті» бағдарламасын және қоғамдық денсаулық сақтаудың төңiрегiдегi тәжiрибе алмасу және ғылыми зерттеулердiң кеңейтуiн жоспарлайды.

Поисковые слова::