«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент» факультетінің деканаты сырттай оқу бөлімінің бітіруші курстарының қорытынды мемлекеттік аттестациясы мен диплом жұмысын қорғау кестесін ұсынады (2 курс жоғары білім деңгейі және 3 курс орта білім деңгейі бойынша)

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының сырттай оқу бөлімі студенттерінің «Менеджмент теориясы және тәжірибесі» және «Өндірістік менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№           №пп

Күні

Тобы

Өткізу орны

Уақыты

1

12.04.2013

3 курс МЗ10 — с04р

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2

21.05.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

3

22.05.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

4

23.05.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының сырттай оқу бөлімі студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

           №пп

Күні

Тобы

Өткізу орны

Уақыты

1

19.04.2013

3 курс МЗ10 — с04р

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2

03.06.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

3

04.06.2013

2 курс МС11 –ж02қ

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

4

05.06.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

5

06.06.2013

2 курс МС11 –ж02о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

6

07.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

7

08.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

8

10.06.2013

2 курс МС11 –ж03о

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджмент» факультетінің деканаты күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курстарының қорытынды мемлекеттік аттестациясы мен диплом жұмысын қорғау кестесін ұсынады (4 курс бакалавриат).

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттерінің «Менеджмент теориясы және тәжірибесі» және «Өндірістік менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1     15.05.2013

МО09-001қ (3 студент)

№ 13 аудиториялық корпус

09.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 050507 – «Менеджмент» мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1      24.05.2013  МО09-001қ  (3 студент)

№ 13 аудиториялық корпус

9.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 051101 – «Мейірбике ісі» мамандығы студенттерінің «Әкімшілік үрдіс және мейірбике ісіндегі менеджмент» және «Педагогикалық білім негіздері» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

17.06.2013

МІ09-001-01к (7студент) МІ09-001-02қ (5 студент)

№ 224

9.00

2

18.06.2013 МІ09-002-01к (7 студент) МІ09-001-02к (2 студент)

МІ09-002-02к (3 студент)

№ 224

9.00

3

19.06.2013 МІ09-002-02к (4 студент) МІ09-003-01о (7 студент)

№ 224

9.00

 

2012-2013 оқу жылының 051101 – «Мейірбике ісі» мамандығы студенттерінің диплом жұмысын қорғау жұмыстарының кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1 25.06.2013 МІ09-001-01к (7студент) МІ09-001-02қ (2 студент)

№ 234

9.00

2 26.06.2013 МІ09-002-01к(7студент) МІ09-001-02к (2 студент)

№ 234

9.00

3 27.06.2013 МІ09-002-02к(7студент)

МІ09-001-02к (3 студент)

№ 234

9.00

4 28.06.2013 МІ09-003-01о  (7 студент)

№ 234

9.00

   

2012-2013 оқу жылының 6М110100 – «Медицина» мамандығы «Биоэтика негіздері», «Биостатистика», «Дәлелді медицина негіздері», «Эпидемиология және зерттеу әдістері» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

22.04.2013

МГМ11-001қ

№118 ауд

09.00-13.00

 

2

23.04.2013

МГМ11-002о

№118 ауд

09.00-14.00

 

6М110200 — «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы магистранттарының «Қоғамдық денсаулық сақтаудағы статистикалық талдау», «Биоэтика негіздері», «Эпидемиология және зерттеу әдістері», «Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару»пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

25.04.2013

МГОЗ11-001қ

МГОЗ11-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-15.00

 

 

6М110300 — «Мейірбике ісі»  мамандығы магистранттарының «Мейірбике ісіндегі этика негіздері», «Биостатистика негіздері», «Эпидемиология негіздері», «Мейіркештік үрдісті ұйымдастыру және мейірбике ісіндегі құжаттар» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

26.04.2013

МГСД11-001қ

МГСД11-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-14.00

 

 

6М110500 — «Медико- профилактикалық іс»  мамандығы магистранттарының «Биоэтика негіздері», «Биостатистика», «Эпидемиология және зерттеу әдістері», «Санитарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

24.04.2013

МГМП11-001қ

МГМП11-002о

№118 ауд

10.00-14.00

09.00-10.00

 

 

6М050700 — «Менеджмент»  мамандығы магистрантының «Денсаулық сақтаудағы менеджмент», «Персоналды басқару», «Қаржылық менеджмент», «Өндірістік менеджмент», «Стратегиялық менеджмент» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

22.04.2013

МГМ12-01қ

№118 ауд

13.00-14.00

 

6D110200 – PhD «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы докторанттарының  «Биостатистика», «Эпидемиология», «Ғылыми зерттеулер методологиясы» пәндері бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі. 

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

05.06.2013

PhDОЗ10-001о

№118 ауд

09.00-12.00

 

 2012-2013 оқу жылының 6М110100 – «Медицина»,  6М110200 — «Қоғамдық денсаулық сақтау», 6М110300 — «Мейірбике ісі» , 6М110500 — «Медико- профилактикалық іс»,            6М050700 — «Менеджмент» мамандықтарының магистранттарының магистрлік диссертацияларын қорғау  кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

27.05.2013

6М110100-001қ

№118 ауд

09.00-13.00

2

27.05.2013

6М050700-001қ

№118 ауд

13.00-14.00

2

28.05.2013

6М100100-002о

№118 ауд

09.00-14.00

3

29.05.2013

6М110500-001қ

6М110500-002о

№118 ауд

10.00-14.00

09.00-10.00

4

30.05.2013

6М110200-001қ

6М110200-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-15.00

5

31.05.2013

6М110300-001қ

6М110300-002о

№118 ауд

09.00-11.00

11.00-14.00

2012-2013 оқу жылының 6D110200 — PhD «Қоғамдық денсаулық сақтау»  мамандығы докторанттарының докторлық диссертация қорғау кестесі.

№ пп

Күні

Тобы

Өткізілетін жері

Уақыты

1

Сентябрь 2013

PhDОЗ10-001о

*Докторлық диссертация қорғау күні мен уақыты С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ң Диссертациялық Кеңесімен анықталады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Көптілді білім беру: кәсіби қазақ тілін оқытуды модельдеу»атты семинар-тренингтер мен шеберлік сыныптар

04 қазан 2012 жылыС.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің  Қазақ тілі кафедрасында Алматы қаласы тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаттама басқармасы,Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институттарымен бірігіп  «Көптілді білім беру: кәсіби қазақ тілін оқытуды модельдеу»атты семинар-тренингтер мен шеберлік сыныптар өткізілді.

Семинар-тренингті С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың ректоры,  медицина ғылымдарының докторы, профессор А.А. Ақанов ашып, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі қазіргі хал-жағдайы мен болашағы жайында сөз етіп, өткізіліп отырған семинар-тренингтің ең келелі де тәрбиелі маңызы зор екендігіне баса назар аударып өтті. Келген қонақтар мен ұйымдастырушыларға зор ықыласын білдірді.

Семинар-тренингті осы конференцияны ұйымдастырушысы, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Суатай Сәбит Құрманжанұлы жүргізді.

Аталмыш семинар-тренинг төмендегідей секциялар бойынша жұмыс істеді:

q  Заңгерлерге кәсіби қазақ тілін  оқыту (халықаралық қатынастар)

q  Экономистерге қазақ тілін оқыту

q  Медицина мамандықтарына кәсіби қазақ тілін оқыту

q  Техникалық мамандықтар бойынша кәсіби қазақ тілін оқыту

q  Гуманитарлық мамандықтар (филология, аудармашы)

Кеш қонақтары Абай атындағы ҚазҰПУ-нің профессоры, ф.ғ.д.Б. Қасым«Кәсіби қазақ тілі типтік бағдарламасының мазмұны мен құрылымы» атты баяндама жасап, қазіргі кездегі кәсіби қазақ тілі туралы келелі мәселелерге тоқталып өтсе, Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институтыныңпрофессоры, ф.ғ.д.З.Ш.Ерназарова«Кәсіби қазақ тілі курсы  бағдарламасының құрылымы мен мазмұны» тақырыбында ой салатын мәселелерге назар аударды. Ал, Қазақ  британ  университетініңпрофессоры, п.ғ.д.Ж.Дәулетбекова «Болашақ  кәсіби  маманның  интеллектуалдық  әлеуетін   арттырудағы  мемлекеттік  тіл  пәнінің  рөлі» атты тақырыпта баяндама жасады.

Түстен кейін 2 секция бойынша шеберлік сыныптар бойынша жұмыстар жүргізілді:

І секцияда:

1. Бекеева.Н. — ҚМЭБИ. ф.ғ.к. Мамандыққа бейімдеп оқытудағы тақырыптың жүйелілік мәселелері.

2. Әбдиева  Ш.Д.  — ҚМЭБИ.п.ғ.к.  Заң мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілін оқыту.

3. Смағұлова Р.  —  ҚМЭБИ. ф.ғ.к.     Аударма сабағында мәтінмен жұмыс істеу жолдары.

4.Доскеева Б.Ж. – С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ. ф.ғ.к. Студенттерге кәсіби медициналық қазақ тілін меңгертудегі әдістер.

5. Исмағұлова Н.С. —  Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институты. ф.ғ.к. Кәсіби қазақ тілін  оқытудың  өзекті алғы шарттары.

ІІ секцияда:

1. Сарыбасова  А.  — ҚМЭБИ.  магистр. Іскерлік ойындарды модельдеу.

2. Құрманалиева А.  — ҚМЭБИ.  ф.ғ.к. Қазақ тілін оқытуда студенттің сыни ойлау дағдысын модельдеу.

3. Ерменбаева  Л.  — ҚМЭБИ. п.ғ.к.  Қазақ тілін шетел тілі ретінде оқыту мәселелерінен.

4. Зайсанбаев Т.Қ. — С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ. ф.ғ.к. Кәсіби қазақ тіліндегі құзіреттілікті меңгерту тәсілдері (Қоғамдық денсаулық сақтау факультеттерінің студенттеріне).

5. Суатай С.Қ., Тәттібаева А.Е. —  С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ қазақ тілі кафедрасы. Кәсіби тілді стоматология мамандарына жаңа технологиялармен меңгерту түрлері.

Әр шеберлік сынып өткізушілердің өткізген сабақтары өте қызу талқыланып, семинар-тренингке қатысқан әр ЖОО-рының шеберлік сынып жүргізушілеріне әртүрлі мамандықтар бойынша тәжірибе алмасуы іспеттес өте жоғары деңгейде өтті. Семинар-тренингтің соңынан қатысушыларға сертификаттар тапсырылды. Семинар-тренингті ұйымдастырушылар ретінде кафедра меңгерушісі С.Қ.Суатайға, кафедра доценті Р.Н.Дәрменқұлова мен аға оқытушы А.Е.Тәттібаеваларға алғыс білдірілді.

10.09.2012

Шет тілдер кафедрасында қыркүйек айының 10 күні ХХХ жазғы олимпиадада  қазақстан спортшыларының жеңісіне арналған әңгіме өткізілді.   12-001  МІ  (1), ( жауапты оқыт. Ибраева А.С.) , 11-004 ФА (2) (жауапты оқыт. Тилембаева А.А.), 12-001 ҚДС(1), (жауапты оқыт. Ибрагимова А.М.) топ студенттері алтын, күміс және қола медалдарға қол жеткізген спортшылар, ауыр атлетикадан 2 дүркін олимпиада жеңімпазы аталған Илья Ильин, боксшы Серік Сапиев, Адильбек Ниязымбетов және Марина Вальнова  туралы жетістіктерін, олимпиада жеңісі елімізде спорт түрлерінің дамуына үлес қосатынын баяндады.

 

Шет тілдер кафедрасы күнінің өтілуі туралы

2012 жылы 24-ақпанда шет тілдер кафедрасында «Кафедра күні» өткізілді. Кеш барысында келесі іс-шаралар орындалды:

І. Кафедра оқу ісі меңгерушісі, аға оқыт. А.А. Садыкова ұсынған кафедра шығармашылығы туралы слайдтар түрінде презентация.

ІІ. Шекспирдің шығармашылығы бойынша және факультативтік сабақтар тақырыптары бойынша шағын қойылымдар көрсетілді.

Читать далее