10-14 қыркүйек аралығында С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің қазақ тілі кафедрасының ұйымдастыруымен өткен «Ахмет Байтұрсынов оқулары» атты апталықтың есебі

Қыркүйек айының 10-14 күндері аралығында кафедра ұжымының ұйымдастыруымен «А.Байтұрсынов оқулары» атты апталық өтті. Апталық кезінде кафедра оқытушылары университет студенттерін А.Байтұрсынұлының мұражай-үйіне апарып, ғалымның өмірі мен шығармашылығы  туралы  ашық сабақтар өткізді. 14 қыркүйек күні университеттің Даңқ залында А.Байтұрсынов оқулары апталығы аясында «А.Байтұрсынов – қазақ халқының ар-ожданы» атты кездесу кеші өтті. Кездесу барысында университет кітапханасы «Ахмет Байтұрсынов – ұлт ұстазы» атты кітап көрмесін ұйымдастырды. Кездесуге А.Байтұрсынұлы мұражай-үйінің директоры, филология ғылымдарының кандидаты, белгілі ахметтанушы Райхан Сахыбекқызы Имаханбетова, мұражай қызметкері Қайдар Бәйдібек және ғалымның ұрпақтары Айман апай мен Меруерт апай келді. Сонымен бірге кешке «Ұлт болмысы» журналының редакторы Гүлжанар Амантайқызы қатысты.  Бұл кеш осы апталықтың қорытындысы іспеттес болды. Кештің ашылу салтанатын  қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты  Т.Қ.Зайсанбаев ашып, кеш қонақтарымен таныстырды. Алғашқы сөз кезегін оқу-әдістемелік жұмыс бойынша  департаменттің директоры, доцент М.А.Абирова алып, өқттықтау сөз сөйледі. Құттықтау сөзден кейін кезекті баяндамашылар алды. А.Байтұрсынұлы мұражай-үйінің директоры, филология ғылымдарының кандидаты Р.С.Имаханбетова «А.Байтұрсынұлы – қазақ әліпбиінің негізін қалаушы» деген тақырыпта баяндама жасады. Онан кейін А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, грамматика бөлімінің жетекші маманы, филология ғылымдарының докторы, профессор О.Жұбаева «А.Байтұрсынұлы тағлымы» деген тақырыпта баяндама жасады. Ал С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Т.Қ.Зайсанбаевтың «Медициналық терминдердің жасалуы және қазақ орфографиясының кемшіліктері» деген тақырыпта жасаған баяндамасында медициналық терминдердің жасалуына қазіргі қазақ әліпбиінің тигізіп жатқан зияны туралы сөз болды. Кеш қонақтары мұражай қызметкері Қайдар Бәйдібек және ғалымның ұрпақтары студенттердің сұрақтарына жауап беріп, ғалымның өмірінің көпшілікке беймәлім жақтары туралы әңгімеледі. Сондай бұл кеште А.Байтұрсынұлының өлеңдері оқылып, «Аққұм», «Екі жирен» сияқты әндері шырқалды. Кешті қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент С.Қ.Суатай қорытындылап, осы кештің өтуіне көмегін тигізген, университет басшыларына, А.Байтұрсынұлы мұражай-үйінің директоры мен қызметкерлеріне, ғалымның туыстарына және осы апталықты өткізуге жауапты болған кафедра оқытушылары Т.Қ.Зайсанбаев, Б.Н.Канленова, Ф.Б.Қожахметоваларға алғысын білдірді.

Список сотрудников

Суатай Сабит Курманжанович  родился в 1975 году 9 марта, в Алматинской  области Кегенском районе (Раимбекский район).

В 1992 году поступил на филологический факультет Казахского национального университета имени Аль-Фараби. 1996 году получил степень бакалавр по специальности казахский язык  и  литература, а в 1998году получил академическую степень магистратуру филологии по специальности языкознания: казахский язык.

1998 году Соискатель (аспирант) кафедры казахской филологии КазУМЯиМО имени Абылайхана.

2002 году под руковолством прфессора Б.Сағындықулы защитил (10.02.02- по специальности казахский язык) кандидадскую диссертацию на тему «Байрға тұбірлерден пайда болған қосымшалар». В данное время работает над докторской диссертацией по теме «Қазақ тіліндегі лексикалану және делексикалану құбылыстары». Автор 2 учебного пособия, около 30 научных, учебно- методических статей.

Один из авторов типовых программ по прикладной лингвистике контрастивной лингвистике и компьютерному переводу. С.К.Суатай является членом Международной Ассоциации Тюркологов.

Трудовую деятельность начинал в 1993 году учителем казахского языка в средней школе №126 Ауэзовского района г.Алматы.

1998г- преподователь кафедры филологии КазУМЯиМО имени Абылайхана.

2002-2004 году- старший преподователь кафедры общего языкознания КазУМЯ имени аль-Фараби, 2004-2007г.г начальник отдела развития языков КазМУ имени ал-Фараби.

2007-2009г.г-проректор по учебно- методической работе, заведующий кафедры языков в университете имени Д.А.кунаева.С 2009года- заведующий кафедры казахского языка КазНМУ имени С.Ж.Асфендиярова.

Поисковые слова::

Кафедра казахского языка

Кафедра  казахского  языка  —  одна  из  первых  кафедр  Алматинского  медицинского  института.  Первым   заведующим кафедрой  был  Академик  КазССР  — Исмет  Кенесбаевич  Кенесбаев.   В 1937 году заведующей    кафедрой  стала  К.Е.Бреусова и  получила  название  «Кафедра  русского  языка».

В  1938-1952  годы   это  кафедра   называлась  «Кафедра языков».

В  1989  году   кафедра  казахского  языка  была  заново   образована.  До  1996  года   заведующей  кафедрой  была  к.ф.н. К.К.Аяпбергенова.

В 1996-1998  годы  кафедрой  заведовала  старший  преподователь  Доскеева  Балдырган  Жармухаметовна, в 1998-2008  годы   заведующим  кафедры  был  кандидат   филологических  наук,  доцент   Исхан    Бейбит    Жалелович.

В 1997-1998  годы  в  составе  кафедры  казахского  языка  были  курсы  психологии, педагогики  и  русского  языка. В  связи  с  этим  кафедра  стала  называться  «Кафедра  казахского  языка  с  курсами  психологии и педагогики,  русского  языка.

В марте 2009 года на конкурсной основе заведующим кафедрой был назначен  к.ф.н, доцент Суатай Сабит Қурманжанович. Доцент С.К. Суатай является автором 2 учебных  пособий «Іскери қазақ тілі», «Іс қағаздармен жұмыс», около 30  научных и учебно-методических статей, а также является составителем типовой программы по предметам Компьютерный перевод, Контрастивная лингвистика и Прикладная лингвистика. Он член международной  Ассоциации   Тюркологов.

На  кафедре   проводятся  большая   работа   в  научном  направлении.  Преподаватели  кафедры    ежегодно   участвуют  на  международных,   республиканских,  научных  конференциях   и  семинарах,      где    публикуют   свои  научные   труды.  5  преподавателей    кандидаты  филологических   наук,    2    прошли   Высшую  Аттестационную  комиссию  и   утвердили  звание  доцента.    Заведующий  кафедрой,  доцент   С.К.Суатай   закончил  докторскую диссертацию   и  готовится      к  защите.   Доценты   Б.Ж.Доскеева и  Р.Н.Дармекулова   утвердили   свои   докторские  диссертации    и  работают   в  этом     направлении.

2009  году   кафедра   провела   международную  научно-практическую  конференцию    на  тему   «Медицина  білімі – мемлекеттік  тіл  аясында».  Конференция   проводилась   с  целью    повышения   статуса  государственного  языка    и  решений   глобальных   проблем в  ходе   учебного  процесса.

Доцент  Б.Ж.Доскеева – педагог  с  большим  теоретическим  и   практическим  стажем.  Доцент  Б.Ж.Доскеева  внесла  большой  вклад  в  методику обучения    профессиональной   лексики  в  сфере  медицины.  Б.Ж.Доскеева   является   автором  учебных  пособий  «Қазақ  тілі»  для   продолжающих  групп  І  курса  высших  учебных    заведений  (Алматы,  200ж.) и  казахского языка  для  медицинских  учебных  заведений (2002г).  Этими  учебными  пособиями   пользуются     в  учебном  процессе  в   республике.

Кандидат филологических наук,  доцент Р.Н.Дарменкулова в 2001году   выпустила  учебное  пособие  «Медициналық  мәтіндер  жинағы».  В  2004 г.  Р.Н.Дарменкулова в соавторстве  с  доцентам   КазНУ  М.Б.Коккозовой  выпустили  учебное  пособие  «Қызықты  қазақ  тілі»,  доцент Р.Н.Дарменкулова  автор  11  научных  статей  по  своей  диссерт.  теме.

Доцент  кафедры   к.ф.н.  Исаева  Ж.Т.   —  автор   многих   учебных  пособий. «Қазақ  тілі.  Фонетика».  (Ғылым,  Алматы,  2003г).  «Қазақ  тілі  Сөзжасам.  Морфология», ( Арыс,  Алматы,  2004г), «Әдеби  тілдің   нормасынан  ауытқыған  сөздердің  тарихи-лингвистикалық  аспектісі» (Алматы,  2004).

Старший преподаватель  Г.Ж.Тунгушбаева  написала  учебное  пособие  «Қазақ  тілі  сабақтары»  (2008г.)  для  студентов  стоматологического  факультета.

Преподаватели кафежры Хабдин К.Е. и Таттыбаева А.Е. выпустили учебное пособие  «Қазақ  тілі  сабақтары» в 2005 году.

Старшие  преподаватели  латинского  языка выпустили  учебные  пособия  Р.Б.Те  и  С.У.Жантасова  «Сборник  упражнении  по  латинскому  языку  для  студентов    медицинских  факультетов» (2006г),  С.У.Жантасова   «Латын  тілі  жаттығулар  жинағы»  (2003г.),  С.Е.Тлегенова,  С.О.Жантасова  «Латын  тілі  типтік  бағдарлама» (2003г.)  и  С.О.Жантасова,  Б.Н.Нурмухамбетова  «Латын  тілі пәнінен  анатомиялық  терминологияға  арналған  тест  тапсырмалары»  (2006г.).    А  также  Т.Д.Татаренко  на  казахском  и  русском  языках  написала «Тесты  по  латинскому  языку  по  анатомо-гистологической  терминологии  для  студентов 1  курса  КазНМУ  им  С.Д.Асфендиярова» (2006г).   А  А.А.Токпанова  и  Н.У.Абульхаирова    выпустили  учебно-методическое пособие  «Грамматика  латинского  языка  в  таблицах»  (2006г.), где  даны  образцы   схем   грамматики   латинского  языка.     Преподаватели   латинского  языка  Т.Д.Татаренко, А.А.Токпанова,   Е.К.Лисариди   выпустили  «Тестовые  задания  по  латинскому  языку»  (2010г.)

Преподаватели  кафедры      написали  множество  монографий,  словарей,  учебных  пособий и  плодотворно   трудятся  в  учебно-методическом  и  научном  направлении.

С  февраля   2010 года  в   состав  кафедры   казахского  языка    вошел   курс  латинского  языка.

В  настоящее  время   в   профессорско-преподавательский  состав   входят   27  преподавателя,  из  них 5  доцентов,  14  старших  преподавателей, 4 преподавателей,  2 старших  лаборанта,  2  лаборанта.

 

Поисковые слова::